بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • kiwja تۆمارکردنی گۆکردنی kiwja
 • wiegħed تۆمارکردنی گۆکردنی wiegħed
 • tislijiet تۆمارکردنی گۆکردنی tislijiet
 • zalza تۆمارکردنی گۆکردنی zalza
 • attiv تۆمارکردنی گۆکردنی attiv
 • ċċaqlaq تۆمارکردنی گۆکردنی ċċaqlaq
 • tagħha تۆمارکردنی گۆکردنی tagħha
 • Grieg تۆمارکردنی گۆکردنی Grieg
 • sbozzature تۆمارکردنی گۆکردنی sbozzature
 • ottijet تۆمارکردنی گۆکردنی ottijet
 • Burmarrad تۆمارکردنی گۆکردنی Burmarrad
 • San Pawl Milqi تۆمارکردنی گۆکردنی San Pawl Milqi [city]
 • staġun تۆمارکردنی گۆکردنی staġun
 • faqqiegħ تۆمارکردنی گۆکردنی faqqiegħ
 • Bard تۆمارکردنی گۆکردنی Bard [topónimo, luoghi, League of Legends, lol, gaming]
 • qamħ تۆمارکردنی گۆکردنی qamħ
 • għoxrin تۆمارکردنی گۆکردنی għoxrin
 • ħamest iklieb تۆمارکردنی گۆکردنی ħamest iklieb
 • bulgaru تۆمارکردنی گۆکردنی bulgaru
 • tiegħu تۆمارکردنی گۆکردنی tiegħu
 • maghnaeh تۆمارکردنی گۆکردنی maghnaeh
 • 16 تۆمارکردنی گۆکردنی 16 [( Быков Сотников), Number, أرقام, عدد, أعداد]
 • 39 تۆمارکردنی گۆکردنی 39 [Number, Numbers, liczba]
 • Reġjun تۆمارکردنی گۆکردنی Reġjun
 • 69 تۆمارکردنی گۆکردنی 69 [Number, symbol]
 • Lee تۆمارکردنی گۆکردنی Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • Gellewza تۆمارکردنی گۆکردنی Gellewza
 • Ghirgentina تۆمارکردنی گۆکردنی Ghirgentina
 • Charles Jude Scicluna تۆمارکردنی گۆکردنی Charles Jude Scicluna
 • Sanglea تۆمارکردنی گۆکردنی Sanglea
 • 100 تۆمارکردنی گۆکردنی 100 [Number]
 • 10 تۆمارکردنی گۆکردنی 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>, أرقام, عدد, أعداد]
 • 18 تۆمارکردنی گۆکردنی 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников), أرقام, عدد, أعداد]
 • 33 تۆمارکردنی گۆکردنی 33 [Number, ตัวเลข, trīsdesmit trīs]
 • 29 تۆمارکردنی گۆکردنی 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข, Need France French not Canadian]
 • Curmi تۆمارکردنی گۆکردنی Curmi
 • 0 تۆمارکردنی گۆکردنی 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • Ħallini تۆمارکردنی گۆکردنی Ħallini
 • ċentru تۆمارکردنی گۆکردنی ċentru
 • skola تۆمارکردنی گۆکردنی skola [noun, verb]
 • volpi تۆمارکردنی گۆکردنی volpi
 • mixtieq تۆمارکردنی گۆکردنی mixtieq
 • ċriev تۆمارکردنی گۆکردنی ċriev
 • jirbħu تۆمارکردنی گۆکردنی jirbħu
 • xkupa تۆمارکردنی گۆکردنی xkupa
 • xugaman تۆمارکردنی گۆکردنی xugaman
 • wizgha تۆمارکردنی گۆکردنی wizgha
 • werqa تۆمارکردنی گۆکردنی werqa
 • Alfred Xuereb تۆمارکردنی گۆکردنی Alfred Xuereb
 • serp تۆمارکردنی گۆکردنی serp [zoología, Animal]

دەستەوشەکان

 • Is-sena t-tajba تۆمارکردنی گۆکردنیIs-sena t-tajba [هی تر]