بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • lumija تۆمارکردنی گۆکردنی lumija
 • hanzir تۆمارکردنی گۆکردنی hanzir
 • hobza تۆمارکردنی گۆکردنی hobza
 • Buttiġieġ تۆمارکردنی گۆکردنی Buttiġieġ [family name]
 • Buttigieg تۆمارکردنی گۆکردنی Buttigieg [family name, surname]
 • xkunvat تۆمارکردنی گۆکردنی xkunvat
 • Charles Agius تۆمارکردنی گۆکردنی Charles Agius
 • ferrovija تۆمارکردنی گۆکردنی ferrovija
 • fekruna تۆمارکردنی گۆکردنی fekruna
 • fjuri تۆمارکردنی گۆکردنی fjuri
 • frawla تۆمارکردنی گۆکردنی frawla
 • dudu تۆمارکردنی گۆکردنی dudu [kız isimleri, dudu]
 • denfil تۆمارکردنی گۆکردنی denfil [denfil]
 • dublett تۆمارکردنی گۆکردنی dublett [dublett]
 • dinja تۆمارکردنی گۆکردنی dinja [fruit]
 • Ir-Rabat تۆمارکردنی گۆکردنی Ir-Rabat
 • cikkulata تۆمارکردنی گۆکردنی cikkulata
 • curkett تۆمارکردنی گۆکردنی curkett
 • coff تۆمارکردنی گۆکردنی coff
 • cintorin تۆمارکردنی گۆکردنی cintorin
 • ballun تۆمارکردنی گۆکردنی ballun
 • m'hix تۆمارکردنی گۆکردنی m'hix
 • m'hijiex تۆمارکردنی گۆکردنی m'hijiex
 • xiħa تۆمارکردنی گۆکردنی xiħa
 • xiħ تۆمارکردنی گۆکردنی xiħ
 • Uviera تۆمارکردنی گۆکردنی Uviera
 • Uniformi تۆمارکردنی گۆکردنی Uniformi
 • Ufficcju تۆمارکردنی گۆکردنی Ufficcju
 • umbrella تۆمارکردنی گۆکردنی umbrella [device, protection, rain]
 • Ohxon تۆمارکردنی گۆکردنی Ohxon
 • ors تۆمارکردنی گۆکردنی ors [noun, bear]
 • Ommi تۆمارکردنی گۆکردنی Ommi
 • Elmu تۆمارکردنی گۆکردنی Elmu
 • iebes تۆمارکردنی گۆکردنی iebes
 • Manny Muscat تۆمارکردنی گۆکردنی Manny Muscat
 • Ġudaiżmu تۆمارکردنی گۆکردنی Ġudaiżmu [Judaism]
 • Ergajna تۆمارکردنی گۆکردنی Ergajna
 • Iddecieda تۆمارکردنی گۆکردنی Iddecieda
 • twil تۆمارکردنی گۆکردنی twil
 • qodma تۆمارکردنی گۆکردنی qodma
 • Ta’ Giezu تۆمارکردنی گۆکردنی Ta’ Giezu [church]
 • Gozo تۆمارکردنی گۆکردنی Gozo [Malta, island]
 • liwja تۆمارکردنی گۆکردنی liwja
 • Ngħid تۆمارکردنی گۆکردنی Ngħid
 • istejjer تۆمارکردنی گۆکردنی istejjer
 • nkun تۆمارکردنی گۆکردنی nkun
 • nixtieq تۆمارکردنی گۆکردنی nixtieq
 • fantasija تۆمارکردنی گۆکردنی fantasija
 • jħobbu تۆمارکردنی گۆکردنی jħobbu
 • kollha تۆمارکردنی گۆکردنی kollha