بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • 감사합니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 감사합니다 [Thank (you), thank you]
 • 사랑 تۆمارکردنی گۆکردنی 사랑 [love, love (en)]
 • BEN GELECEĞİM تۆمارکردنی گۆکردنی BEN GELECEĞİM
 • Nkwagala تۆمارکردنی گۆکردنی Nkwagala [love, Relationship]
 • Kizza Besigye تۆمارکردنی گۆکردنی Kizza Besigye
 • Kali تۆمارکردنی گۆکردنی Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • KIVENGERE تۆمارکردنی گۆکردنی KIVENGERE
 • Rukirabasaija تۆمارکردنی گۆکردنی Rukirabasaija [name]
 • saawa تۆمارکردنی گۆکردنی saawa [hour]
 • amasitaani تۆمارکردنی گۆکردنی amasitaani [devils]
 • sitaani تۆمارکردنی گۆکردنی sitaani [devil]
 • okufa تۆمارکردنی گۆکردنی okufa [death]
 • empungu تۆمارکردنی گۆکردنی empungu [eagle]
 • enjegere تۆمارکردنی گۆکردنی enjegere [chains]
 • olujere تۆمارکردنی گۆکردنی olujere [chain]
 • entebe تۆمارکردنی گۆکردنی entebe [chair]
 • emeeza تۆمارکردنی گۆکردنی emeeza [table]
 • embaata تۆمارکردنی گۆکردنی embaata [duck]
 • emigga تۆمارکردنی گۆکردنی emigga [rivers]
 • omugga تۆمارکردنی گۆکردنی omugga [river]
 • Amagi تۆمارکردنی گۆکردنی Amagi [Naval ships, eggs]
 • eggi تۆمارکردنی گۆکردنی eggi [egg]
 • amayumba تۆمارکردنی گۆکردنی amayumba [houses]
 • ennyumba تۆمارکردنی گۆکردنی ennyumba [house]
 • omusenyu تۆمارکردنی گۆکردنی omusenyu [sand]
 • jjo تۆمارکردنی گۆکردنی jjo [yesterday]
 • engero تۆمارکردنی گۆکردنی engero [stories]
 • olugero تۆمارکردنی گۆکردنی olugero [story]
 • abasawo تۆمارکردنی گۆکردنی abasawo [doctors]
 • omusawo تۆمارکردنی گۆکردنی omusawo [doctor]
 • enyanja تۆمارکردنی گۆکردنی enyanja [sea]
 • nnyimba تۆمارکردنی گۆکردنی nnyimba [music]
 • abayimbi تۆمارکردنی گۆکردنی abayimbi [musicians]
 • omuyimbi تۆمارکردنی گۆکردنی omuyimbi [musician]
 • ensimbi تۆمارکردنی گۆکردنی ensimbi [money]
 • ennyimba تۆمارکردنی گۆکردنی ennyimba [songs]
 • oluyimba تۆمارکردنی گۆکردنی oluyimba [song]
 • bayibuli تۆمارکردنی گۆکردنی bayibuli [bible]
 • ba looya تۆمارکردنی گۆکردنی ba looya [Lawyers]
 • looya تۆمارکردنی گۆکردنی looya [lawyer]
 • emiti تۆمارکردنی گۆکردنی emiti [trees]
 • omuti تۆمارکردنی گۆکردنی omuti [tree]
 • nnabubi تۆمارکردنی گۆکردنی nnabubi [spiders]
 • nabbubi تۆمارکردنی گۆکردنی nabbubi [spider]
 • biwojjolo تۆمارکردنی گۆکردنی biwojjolo [butterflies]
 • ekiwojjolo تۆمارکردنی گۆکردنی ekiwojjolo [butterfly]
 • kaawa تۆمارکردنی گۆکردنی kaawa [coffee]
 • evinnyo تۆمارکردنی گۆکردنی evinnyo [wine]
 • ebiwoomereza تۆمارکردنی گۆکردنی ebiwoomereza [sugars]
 • ekiwoomereza تۆمارکردنی گۆکردنی ekiwoomereza [sugar]