بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • къырымщокъал تۆمارکردنی گۆکردنی къырымщокъал
 • къарэдае تۆمارکردنی گۆکردنی къарэдае
 • къантэлоужь تۆمارکردنی گۆکردنی къантэлоужь
 • домбаз تۆمارکردنی گۆکردنی домбаз
 • Мэшыкъуэ تۆمارکردنی گۆکردنی Мэшыкъуэ
 • укъуэншын تۆمارکردنی گۆکردنی укъуэншын
 • къыпхуищӏ дзыхьыр تۆمارکردنی گۆکردنی къыпхуищӏ дзыхьыр
 • къэбэрдеибзэ تۆمارکردنی گۆکردنی къэбэрдеибзэ
 • хэхауэ تۆمارکردنی گۆکردنی хэхауэ
 • хъуэпскӏын تۆمارکردنی گۆکردنی хъуэпскӏын
 • зэрыхь تۆمارکردنی گۆکردنی зэрыхь
 • хуэшэчын تۆمارکردنی گۆکردنی хуэшэчын
 • пкърыхуэн تۆمارکردنی گۆکردنی пкърыхуэн
 • пкърыупщӏыхьын щӏадзащ تۆمارکردنی گۆکردنی пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • пкърыупщӏыхьын تۆمارکردنی گۆکردنی пкърыупщӏыхьын
 • пкъырыпкъынэ تۆمارکردنی گۆکردنی пкъырыпкъынэ
 • "сэ" жызыӏэ تۆمارکردنی گۆکردنی "сэ" жызыӏэ
 • гуэдзыпкъэ تۆمارکردنی گۆکردنی гуэдзыпкъэ
 • дапхъэ зэтет تۆمارکردنی گۆکردنی дапхъэ зэтет
 • сыадыгэщ تۆمارکردنی گۆکردنی сыадыгэщ
 • сыкъуаншэщ تۆمارکردنی گۆکردنی сыкъуаншэщ
 • Нарткъалэ сыдэсщ تۆمارکردنی گۆکردنی Нарткъалэ сыдэсщ
 • бэнакӀуэм сахэтщ تۆمارکردنی گۆکردنی бэнакӀуэм сахэтщ
 • кином сокӏуэ تۆمارکردنی گۆکردنی кином сокӏуэ
 • апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым تۆمارکردنی گۆکردنی апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым تۆمارکردنی گۆکردنی апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • зыри зэзгъэцӏыхукъым تۆمارکردنی گۆکردنی зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • ӏейуэ сыпхуозэш تۆمارکردنی گۆکردنی ӏейуэ сыпхуозэш
 • пхузогъэгъу تۆمارکردنی گۆکردنی пхузогъэгъу
 • сынопсалъэкъым تۆمارکردنی گۆکردنی сынопсалъэкъым
 • сымис تۆمارکردنی گۆکردنی сымис
 • зызотхьэщӏ تۆمارکردنی گۆکردنی зызотхьэщӏ
 • адыгэбзэ зызогъащӏэ تۆمارکردنی گۆکردنی адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • ябгъэ تۆمارکردنی گۆکردنی ябгъэ
 • ябжыр تۆمارکردنی گۆکردنی ябжыр
 • ябж تۆمارکردنی گۆکردنی ябж
 • ягуар ягъавэ تۆمارکردنی گۆکردنی ягуар ягъавэ
 • ямыдэ تۆمارکردنی گۆکردنی ямыдэ
 • ямыдэу щытын تۆمارکردنی گۆکردنی ямыдэу щытын
 • сыт псом япэр? تۆمارکردنی گۆکردنی сыт псом япэр?
 • еужьэрэкӏ تۆمارکردنی گۆکردنی еужьэрэкӏ
 • щэ ныкъуэ تۆمارکردنی گۆکردنی щэ ныкъуэ
 • Яша تۆمارکردنی گۆکردنی Яша [имя, dict_uk]
 • яшэ تۆمارکردنی گۆکردنی яшэ
 • зыкӏуэцӏашыхь تۆمارکردنی گۆکردنی зыкӏуэцӏашыхь
 • зыкӏуэцӏалъхьэ تۆمارکردنی گۆکردنی зыкӏуэцӏалъхьэ
 • хьэпшыпылъэ تۆمارکردنی گۆکردنی хьэпшыпылъэ
 • ящӏ تۆمارکردنی گۆکردنی ящӏ
 • ӏэ лалэ تۆمارکردنی گۆکردنی ӏэ лалэ
 • телъэтыпӏэ تۆمارکردنی گۆکردنی телъэтыпӏэ