بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • Eftirtektasamur تۆمارکردنی گۆکردنی Eftirtektasamur
 • lómur تۆمارکردنی گۆکردنی lómur
 • Desjarárstífla تۆمارکردنی گۆکردنی Desjarárstífla [dam]
 • Snorrastaðir تۆمارکردنی گۆکردنی Snorrastaðir [west iceland, farm]
 • Blautaver تۆمارکردنی گۆکردنی Blautaver
 • Þorgeirsstaðadalur تۆمارکردنی گۆکردنی Þorgeirsstaðadalur
 • kaupsýslumenn تۆمارکردنی گۆکردنی kaupsýslumenn
 • systurdætur تۆمارکردنی گۆکردنی systurdætur
 • Belja تۆمارکردنی گۆکردنی Belja
 • vinnupallur تۆمارکردنی گۆکردنی vinnupallur
 • bróðurdætur تۆمارکردنی گۆکردنی bróðurdætur
 • systursynir تۆمارکردنی گۆکردنی systursynir
 • bróðursynir تۆمارکردنی گۆکردنی bróðursynir
 • öfgar تۆمارکردنی گۆکردنی öfgar
 • Fjallfoss تۆمارکردنی گۆکردنی Fjallfoss
 • Hofskirkja تۆمارکردنی گۆکردنی Hofskirkja
 • fjölskyldan تۆمارکردنی گۆکردنی fjölskyldan
 • Valagil تۆمارکردنی گۆکردنی Valagil [Waterfall, Westfjords]
 • Aðalbjörn تۆمارکردنی گۆکردنی Aðalbjörn
 • Berdreyminn تۆمارکردنی گۆکردنی Berdreyminn
 • Hjörtur Guðmundsson تۆمارکردنی گۆکردنی Hjörtur Guðmundsson
 • Hjalti Sigurjón Hauksson تۆمارکردنی گۆکردنی Hjalti Sigurjón Hauksson
 • ellig saebjorensson تۆمارکردنی گۆکردنی ellig saebjorensson
 • föðursystur تۆمارکردنی گۆکردنی föðursystur
 • móðurbræður تۆمارکردنی گۆکردنی móðurbræður
 • föðurbræður تۆمارکردنی گۆکردنی föðurbræður
 • tengdamömmur تۆمارکردنی گۆکردنی tengdamömmur
 • tengdamóðurtunga تۆمارکردنی گۆکردنی tengdamóðurtunga
 • indjánafjöður تۆمارکردنی گۆکردنی indjánafjöður
 • niðurdrepandi تۆمارکردنی گۆکردنی niðurdrepandi
 • Fjöru تۆمارکردنی گۆکردنی Fjöru
 • Laugardalshöllin تۆمارکردنی گۆکردنی Laugardalshöllin
 • Axel Kárason تۆمارکردنی گۆکردنی Axel Kárason [basketball player]
 • Haukur Helgi Pálsson تۆمارکردنی گۆکردنی Haukur Helgi Pálsson [basketball player]
 • Hlynur Bæringsson تۆمارکردنی گۆکردنی Hlynur Bæringsson [basketball player]
 • Jón Arnór Stefánsson تۆمارکردنی گۆکردنی Jón Arnór Stefánsson [basketball player]
 • Ægir Steinarsson تۆمارکردنی گۆکردنی Ægir Steinarsson [basketball player]
 • Kristofer Acox تۆمارکردنی گۆکردنی Kristofer Acox [basketball player]
 • Elvar Már Friðriksson تۆمارکردنی گۆکردنی Elvar Már Friðriksson [basketball player]
 • Hörður Vilhjálmsson تۆمارکردنی گۆکردنی Hörður Vilhjálmsson [basketball player]
 • Logi Gunnarsson تۆمارکردنی گۆکردنی Logi Gunnarsson [basketball player]
 • Martin Hermannsson تۆمارکردنی گۆکردنی Martin Hermannsson [basketball player]
 • Tryggvi Hlinason تۆمارکردنی گۆکردنی Tryggvi Hlinason [basketball player]
 • Brynjar Bjornsson تۆمارکردنی گۆکردنی Brynjar Bjornsson [basketball player]
 • sjóðstreymi تۆمارکردنی گۆکردنی sjóðstreymi
 • eiginkonur تۆمارکردنی گۆکردنی eiginkonur
 • eiginmenn تۆمارکردنی گۆکردنی eiginmenn
 • mæður تۆمارکردنی گۆکردنی mæður
 • Ásgeir Ásgeirsson تۆمارکردنی گۆکردنی Ásgeir Ásgeirsson
 • ullabjakk تۆمارکردنی گۆکردنی ullabjakk