بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • spajati تۆمارکردنی گۆکردنی spajati
 • Raspravljati تۆمارکردنی گۆکردنی Raspravljati
 • mal تۆمارکردنی گۆکردنی mal [Friend, goods, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation, WL]
 • Ratko Perić تۆمارکردنی گۆکردنی Ratko Perić
 • brisantgranaat تۆمارکردنی گۆکردنی brisantgranaat
 • Stefano Manelli تۆمارکردنی گۆکردنی Stefano Manelli
 • articok تۆمارکردنی گۆکردنی articok
 • Gornje Tihovo تۆمارکردنی گۆکردنی Gornje Tihovo [Location in Croatia, place]
 • Mavrinac تۆمارکردنی گۆکردنی Mavrinac [surname]
 • Duvrovnik تۆمارکردنی گۆکردنی Duvrovnik
 • Vatrenih تۆمارکردنی گۆکردنی Vatrenih
 • Dalić تۆمارکردنی گۆکردنی Dalić [surname]
 • Mrmić تۆمارکردنی گۆکردنی Mrmić [surname]
 • Redžaj تۆمارکردنی گۆکردنی Redžaj [surname]
 • Krošnjar تۆمارکردنی گۆکردنی Krošnjar [surname]
 • Vresajko تۆمارکردنی گۆکردنی Vresajko
 • u Poreču تۆمارکردنی گۆکردنی u Poreču
 • Kuzminec تۆمارکردنی گۆکردنی Kuzminec [city]
 • Krismanič تۆمارکردنی گۆکردنی Krismanič
 • Badelj تۆمارکردنی گۆکردنی Badelj [names]
 • Picigin تۆمارکردنی گۆکردنی Picigin
 • Pulska Arena تۆمارکردنی گۆکردنی Pulska Arena
 • Zlatni Rat تۆمارکردنی گۆکردنی Zlatni Rat
 • Veličanstven تۆمارکردنی گۆکردنی Veličanstven
 • paliti تۆمارکردنی گۆکردنی paliti
 • spustiti se تۆمارکردنی گۆکردنی spustiti se
 • Mile Jedinak تۆمارکردنی گۆکردنی Mile Jedinak [Australian, football, football player]
 • Tomi Juric تۆمارکردنی گۆکردنی Tomi Juric [football player]
 • Givojte تۆمارکردنی گۆکردنی Givojte
 • shvaćati تۆمارکردنی گۆکردنی shvaćati
 • abonmanski تۆمارکردنی گۆکردنی abonmanski
 • pokloniti تۆمارکردنی گۆکردنی pokloniti
 • počnem تۆمارکردنی گۆکردنی počnem
 • primjer تۆمارکردنی گۆکردنی primjer
 • predškola تۆمارکردنی گۆکردنی predškola
 • osnovna škola تۆمارکردنی گۆکردنی osnovna škola
 • raspored تۆمارکردنی گۆکردنی raspored
 • predavanje تۆمارکردنی گۆکردنی predavanje
 • maturirati تۆمارکردنی گۆکردنی maturirati
 • paša تۆمارکردنی گۆکردنی paša [pasha]
 • brzati تۆمارکردنی گۆکردنی brzati
 • preživjeti تۆمارکردنی گۆکردنی preživjeti
 • uzmu تۆمارکردنی گۆکردنی uzmu
 • promijenim تۆمارکردنی گۆکردنی promijenim
 • najdosadniji تۆمارکردنی گۆکردنی najdosadniji
 • napredujem تۆمارکردنی گۆکردنی napredujem
 • vjeruju تۆمارکردنی گۆکردنی vjeruju
 • vjerujem تۆمارکردنی گۆکردنی vjerujem
 • rekla sam تۆمارکردنی گۆکردنی rekla sam
 • rekao sam تۆمارکردنی گۆکردنی rekao sam

دەستەوشەکان