بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • slučajno تۆمارکردنی گۆکردنی slučajno
 • Trošiti تۆمارکردنی گۆکردنی Trošiti
 • ponijeti تۆمارکردنی گۆکردنی ponijeti
 • sportovi تۆمارکردنی گۆکردنی sportovi
 • nedjeljom تۆمارکردنی گۆکردنی nedjeljom
 • petkom تۆمارکردنی گۆکردنی petkom
 • četvrtkom تۆمارکردنی گۆکردنی četvrtkom
 • subotom تۆمارکردنی گۆکردنی subotom
 • ponedjeljkom تۆمارکردنی گۆکردنی ponedjeljkom
 • one تۆمارکردنی گۆکردنی one [pronoun, Number, Kipling]
 • ovu تۆمارکردنی گۆکردنی ovu
 • počinju تۆمارکردنی گۆکردنی počinju
 • općine تۆمارکردنی گۆکردنی općine
 • županije تۆمارکردنی گۆکردنی županije
 • radni stol تۆمارکردنی گۆکردنی radni stol
 • predsoblje تۆمارکردنی گۆکردنی predsoblje
 • kod kuće تۆمارکردنی گۆکردنی kod kuće [at home]
 • mala تۆمارکردنی گۆکردنی mala [noun]
 • prijateljice تۆمارکردنی گۆکردنی prijateljice
 • uđem تۆمارکردنی گۆکردنی uđem
 • klimatizacija تۆمارکردنی گۆکردنی klimatizacija
 • funkcionalan تۆمارکردنی گۆکردنی funkcionalan
 • dođem تۆمارکردنی گۆکردنی dođem
 • dnevni boravak تۆمارکردنی گۆکردنی dnevni boravak
 • krasan تۆمارکردنی گۆکردنی krasan
 • predivna تۆمارکردنی گۆکردنی predivna
 • predivan تۆمارکردنی گۆکردنی predivan
 • Sviđa ti se تۆمارکردنی گۆکردنی Sviđa ti se
 • Sviđa mi se تۆمارکردنی گۆکردنی Sviđa mi se
 • sviđati se تۆمارکردنی گۆکردنی sviđati se
 • odgajateljica تۆمارکردنی گۆکردنی odgajateljica
 • policajka تۆمارکردنی گۆکردنی policajka
 • električarka تۆمارکردنی گۆکردنی električarka
 • kovač تۆمارکردنی گۆکردنی kovač
 • financijski savjetnik تۆمارکردنی گۆکردنی financijski savjetnik
 • mašem تۆمارکردنی گۆکردنی mašem
 • sportaš تۆمارکردنی گۆکردنی sportaš
 • soboslikar تۆمارکردنی گۆکردنی soboslikar
 • jaci تۆمارکردنی گۆکردنی jaci [Tropical fruits]
 • mahati تۆمارکردنی گۆکردنی mahati
 • Vojniče تۆمارکردنی گۆکردنی Vojniče
 • ljubaznost تۆمارکردنی گۆکردنی ljubaznost [kindness]
 • Gospođice تۆمارکردنی گۆکردنی Gospođice
 • ludilo تۆمارکردنی گۆکردنی ludilo
 • medicinska brat تۆمارکردنی گۆکردنی medicinska brat
 • njegovatelj تۆمارکردنی گۆکردنی njegovatelj
 • krpelj تۆمارکردنی گۆکردنی krpelj
 • Palmižana تۆمارکردنی گۆکردنی Palmižana
 • nekamo تۆمارکردنی گۆکردنی nekamo
 • naručim تۆمارکردنی گۆکردنی naručim

دەستەوشەکان

 • Govoriš li engleski? تۆمارکردنی گۆکردنیGovoriš li engleski? [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • Jesi li zauzet? تۆمارکردنی گۆکردنیJesi li zauzet? [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • Čini mi se تۆمارکردنی گۆکردنیČini mi se [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • Nema sumnje تۆمارکردنی گۆکردنیNema sumnje [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • Što će ti više! تۆمارکردنی گۆکردنیŠto će ti više! [هی تر]
 • Život je kao bombonijera. Nikad ne znaš تۆمارکردنی گۆکردنیŽivot je kao bombonijera. Nikad ne znaš [هی تر]
 • Domovini uvijek vjerni. تۆمارکردنی گۆکردنیDomovini uvijek vjerni. [هی تر]