بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • Pieksämäentie تۆمارکردنی گۆکردنی Pieksämäentie [toponym]
 • hameväki تۆمارکردنی گۆکردنی hameväki
 • mikrotietokone تۆمارکردنی گۆکردنی mikrotietokone
 • Verolles تۆمارکردنی گۆکردنی Verolles
 • luvulta تۆمارکردنی گۆکردنی luvulta
 • taruolento تۆمارکردنی گۆکردنی taruolento
 • Allaspolku تۆمارکردنی گۆکردنی Allaspolku [Porvoo]
 • Hellman تۆمارکردنی گۆکردنی Hellman [surname]
 • noet تۆمارکردنی گۆکردنی noet
 • tiedotustoimisto تۆمارکردنی گۆکردنی tiedotustoimisto
 • hakemukset تۆمارکردنی گۆکردنی hakemukset
 • uimarannat تۆمارکردنی گۆکردنی uimarannat
 • apteekit تۆمارکردنی گۆکردنی apteekit
 • pysäkit تۆمارکردنی گۆکردنی pysäkit
 • tikkuaski تۆمارکردنی گۆکردنی tikkuaski
 • loisteputki تۆمارکردنی گۆکردنی loisteputki
 • takaaja تۆمارکردنی گۆکردنی takaaja
 • vaunupalvelijat تۆمارکردنی گۆکردنی vaunupalvelijat
 • vaunupalvelija تۆمارکردنی گۆکردنی vaunupalvelija
 • vaihdot تۆمارکردنی گۆکردنی vaihdot
 • odotussalit تۆمارکردنی گۆکردنی odotussalit
 • odotussali تۆمارکردنی گۆکردنی odotussali
 • hiekkaa تۆمارکردنی گۆکردنی hiekkaa
 • hiekoitettava تۆمارکردنی گۆکردنی hiekoitettava
 • nurmikkoa تۆمارکردنی گۆکردنی nurmikkoa
 • istutella تۆمارکردنی گۆکردنی istutella [verbit]
 • kantajat تۆمارکردنی گۆکردنی kantajat
 • tavaroiden säilytys تۆمارکردنی گۆکردنی tavaroiden säilytys
 • tullit تۆمارکردنی گۆکردنی tullit
 • adlerkreutz تۆمارکردنی گۆکردنی adlerkreutz
 • Roosa Kemppainen تۆمارکردنی گۆکردنی Roosa Kemppainen [Salkkarit]
 • Heikki Tuomela تۆمارکردنی گۆکردنی Heikki Tuomela [Finland, painters]
 • Syväri تۆمارکردنی گۆکردنی Syväri [places in Finland]
 • Ihantola تۆمارکردنی گۆکردنی Ihantola [places in Finland]
 • Teemu Roivainen تۆمارکردنی گۆکردنی Teemu Roivainen
 • mokata تۆمارکردنی گۆکردنی mokata
 • harventaa تۆمارکردنی گۆکردنی harventaa [verbit]
 • ravintolavaunut تۆمارکردنی گۆکردنی ravintolavaunut
 • laiturit تۆمارکردنی گۆکردنی laiturit
 • rautatiet تۆمارکردنی گۆکردنی rautatiet
 • soopa تۆمارکردنی گۆکردنی soopa
 • pahoinvointipussi تۆمارکردنی گۆکردنی pahoinvointipussi
 • reitit تۆمارکردنی گۆکردنی reitit
 • kontrollilippu تۆمارکردنی گۆکردنی kontrollilippu
 • lennon numero تۆمارکردنی گۆکردنی lennon numero
 • lentoliput تۆمارکردنی گۆکردنی lentoliput
 • lentoonlähtö تۆمارکردنی گۆکردنی lentoonlähtö
 • sairaalat تۆمارکردنی گۆکردنی sairaalat
 • muistomerkit تۆمارکردنی گۆکردنی muistomerkit
 • maiskuttava تۆمارکردنی گۆکردنی maiskuttava

دەستەوشەکان

 • Omaisuus on varkautta. تۆمارکردنی گۆکردنی Omaisuus on varkautta. [هی تر]
 • Elämme yhteiskunnassa. تۆمارکردنی گۆکردنی Elämme yhteiskunnassa. [هی تر]
 • Kaulauskone on leipurin työväline تۆمارکردنی گۆکردنی Kaulauskone on leipurin työväline [هی تر]
 • salainen pahe تۆمارکردنی گۆکردنی salainen pahe [چپە]