بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • Hannu Takkula تۆمارکردنی گۆکردنی Hannu Takkula [politician]
 • Tehtaan تۆمارکردنی گۆکردنی Tehtaan [genetiivi]
 • Tehdasta تۆمارکردنی گۆکردنی Tehdasta [partitiivi]
 • Muistat تۆمارکردنی گۆکردنی Muistat
 • Muistan تۆمارکردنی گۆکردنی Muistan
 • Muistavat تۆمارکردنی گۆکردنی Muistavat
 • Muistatte تۆمارکردنی گۆکردنی Muistatte
 • Muistamme تۆمارکردنی گۆکردنی Muistamme
 • Katrikki تۆمارکردنی گۆکردنی Katrikki [personal name]
 • asutte تۆمارکردنی گۆکردنی asutte
 • Pylkönmäki تۆمارکردنی گۆکردنی Pylkönmäki [kunta]
 • asut تۆمارکردنی گۆکردنی asut
 • asuinkaveri تۆمارکردنی گۆکردنی asuinkaveri
 • tällä haavaa تۆمارکردنی گۆکردنی tällä haavaa
 • puhun تۆمارکردنی گۆکردنی puhun
 • puhutte تۆمارکردنی گۆکردنی puhutte
 • puhumme تۆمارکردنی گۆکردنی puhumme
 • kumpunotko تۆمارکردنی گۆکردنی kumpunotko
 • Lipiäinen تۆمارکردنی گۆکردنی Lipiäinen [sukunimi]
 • Erkki Poroila تۆمارکردنی گۆکردنی Erkki Poroila
 • ihtiriekko تۆمارکردنی گۆکردنی ihtiriekko [Myth, folklore figure]
 • Adonis تۆمارکردنی گۆکردنی Adonis [mythology, british accent, mitologia, handsome man, Lover]
 • nopeammin تۆمارکردنی گۆکردنی nopeammin
 • kirjat تۆمارکردنی گۆکردنی kirjat
 • sukulaisia تۆمارکردنی گۆکردنی sukulaisia [partitiivi]
 • kirjeitä تۆمارکردنی گۆکردنی kirjeitä [partitiivi]
 • mölyt تۆمارکردنی گۆکردنی mölyt
 • vaatteita تۆمارکردنی گۆکردنی vaatteita
 • puvut تۆمارکردنی گۆکردنی puvut
 • räsyjä تۆمارکردنی گۆکردنی räsyjä
 • hännystakit تۆمارکردنی گۆکردنی hännystakit
 • opettajat تۆمارکردنی گۆکردنی opettajat
 • olkihatut تۆمارکردنی گۆکردنی olkihatut
 • polvihousut تۆمارکردنی گۆکردنی polvihousut
 • kepit تۆمارکردنی گۆکردنی kepit
 • kirjeet تۆمارکردنی گۆکردنی kirjeet
 • ventovieraat تۆمارکردنی گۆکردنی ventovieraat
 • sokaiseva تۆمارکردنی گۆکردنی sokaiseva
 • polttava تۆمارکردنی گۆکردنی polttava
 • välähdys تۆمارکردنی گۆکردنی välähdys
 • kuolleet تۆمارکردنی گۆکردنی kuolleet
 • leikillisesti تۆمارکردنی گۆکردنی leikillisesti
 • täältä تۆمارکردنی گۆکردنی täältä
 • vikkelästi تۆمارکردنی گۆکردنی vikkelästi [adverbit]
 • vauhdilla تۆمارکردنی گۆکردنی vauhdilla
 • kummatkin تۆمارکردنی گۆکردنی kummatkin
 • ponnekkaasti تۆمارکردنی گۆکردنی ponnekkaasti [adverbit]
 • kobrat تۆمارکردنی گۆکردنی kobrat
 • nuorisorikolliset تۆمارکردنی گۆکردنی nuorisorikolliset
 • mielipuolet تۆمارکردنی گۆکردنی mielipuolet

دەستەوشەکان