بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

  • nukkuvatko تۆمارکردنی گۆکردنی nukkuvatko
  • nukummeko تۆمارکردنی گۆکردنی nukummeko
  • nukkuuko تۆمارکردنی گۆکردنی nukkuuko
  • matti yrjänä joensuu تۆمارکردنی گۆکردنی matti yrjänä joensuu [kirjailija]
  • harjunpää تۆمارکردنی گۆکردنی harjunpää
  • Selesniemi تۆمارکردنی گۆکردنی Selesniemi