بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • بازمی‌دارد تۆمارکردنی گۆکردنی بازمی‌دارد
 • پنجره های مرتفع تۆمارکردنی گۆکردنی پنجره های مرتفع
 • تاریخ صدور و انقضاء تۆمارکردنی گۆکردنی تاریخ صدور و انقضاء
 • درآمد خالص تۆمارکردنی گۆکردنی درآمد خالص
 • مقام‌تون چیه؟ تۆمارکردنی گۆکردنی مقام‌تون چیه؟
 • مدیر عامل تۆمارکردنی گۆکردنی مدیر عامل
 • دانشجویان بورسیه ای تۆمارکردنی گۆکردنی دانشجویان بورسیه ای
 • چند وقت یکبار تۆمارکردنی گۆکردنی چند وقت یکبار
 • جای عمل تۆمارکردنی گۆکردنی جای عمل
 • همايون شجريان‎ تۆمارکردنی گۆکردنی همايون شجريان‎
 • چی بشه من پیتزا بخورم تۆمارکردنی گۆکردنی چی بشه من پیتزا بخورم
 • سیستم عامل ویندوز تۆمارکردنی گۆکردنی سیستم عامل ویندوز
 • بارگذاردن تۆمارکردنی گۆکردنی بارگذاردن
 • چندهمسری تۆمارکردنی گۆکردنی چندهمسری
 • نورتان تۆمارکردنی گۆکردنی نورتان
 • بردار یکه تۆمارکردنی گۆکردنی بردار یکه
 • کروه تۆمارکردنی گۆکردنی کروه
 • عطیم تۆمارکردنی گۆکردنی عطیم
 • مكیدن تۆمارکردنی گۆکردنی مكیدن
 • زیروبمی تۆمارکردنی گۆکردنی زیروبمی
 • Fouzieh تۆمارکردنی گۆکردنی Fouzieh [Fouzieh Majd, composer]
 • fozie تۆمارکردنی گۆکردنی fozie [Fozie Majd, composer]
 • نگاشت گاوس تۆمارکردنی گۆکردنی نگاشت گاوس
 • روابط فرنه تۆمارکردنی گۆکردنی روابط فرنه
 • ‫فرمهای‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‬ ‫برو‬‫‫ن‬ی تۆمارکردنی گۆکردنی ‫فرمهای‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‬ ‫برو‬‫‫ن‬ی
 • اشایسته تۆمارکردنی گۆکردنی اشایسته
 • موزارت تۆمارکردنی گۆکردنی موزارت
 • پیتون تۆمارکردنی گۆکردنی پیتون [Animal]
 • سیشتی تۆمارکردنی گۆکردنی سیشتی
 • آشتیگری تۆمارکردنی گۆکردنی آشتیگری
 • معتدبه تۆمارکردنی گۆکردنی معتدبه
 • پوهنتون تۆمارکردنی گۆکردنی پوهنتون [Pohantoon, University]
 • penannular تۆمارکردنی گۆکردنی penannular
 • مرگامرگی تۆمارکردنی گۆکردنی مرگامرگی
 • بعض تۆمارکردنی گۆکردنی بعض [adjective]
 • مردمشنسی تۆمارکردنی گۆکردنی مردمشنسی
 • حَبَقوق تۆمارکردنی گۆکردنی حَبَقوق
 • شمهروج تۆمارکردنی گۆکردنی شمهروج
 • کلسیستوکنین تۆمارکردنی گۆکردنی کلسیستوکنین [زیست شناسی/ biology]
 • گلزاری تۆمارکردنی گۆکردنی گلزاری [surname]
 • Kataeb Hezbollah تۆمارکردنی گۆکردنی Kataeb Hezbollah
 • اماسیه تۆمارکردنی گۆکردنی اماسیه [نام صلحی که زمان شاه طهماسب انجام]
 • کوه های پیرنه تۆمارکردنی گۆکردنی کوه های پیرنه
 • پایون تۆمارکردنی گۆکردنی پایون
 • pharisee تۆمارکردنی گۆکردنی pharisee [Judaism, bible, movement, Politics, sect, thought, Pharisee]
 • فریسیان تۆمارکردنی گۆکردنی فریسیان
 • مشتق لی تۆمارکردنی گۆکردنی مشتق لی
 • فبه المطلوب تۆمارکردنی گۆکردنی فبه المطلوب
 • علي خامنئي تۆمارکردنی گۆکردنی علي خامنئي
 • ترهین تۆمارکردنی گۆکردنی ترهین

دەستەوشەکان

 • در هشت ماه گذشته تۆمارکردنی گۆکردنی در هشت ماه گذشته [هی تر]
 • تحت شرایط خاصی به شما ویزا دادند؟ تۆمارکردنی گۆکردنی تحت شرایط خاصی به شما ویزا دادند؟ [ڕۆیشتن لێرەوە بۆ ئەوێ]
 • چهار طرف دیوار کشیدیم تۆمارکردنی گۆکردنی چهار طرف دیوار کشیدیم [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • فامیلی خانواده چیه تۆمارکردنی گۆکردنی فامیلی خانواده چیه [هی تر]
 • دری به تخته بخوره من پیتزا بخورم تۆمارکردنی گۆکردنی دری به تخته بخوره من پیتزا بخورم [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • دوستم برای من سنگ تمام گذاشت تۆمارکردنی گۆکردنی دوستم برای من سنگ تمام گذاشت [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • بر صفحه تلویزیون تۆمارکردنی گۆکردنی بر صفحه تلویزیون [هی تر]
 • با همه این اوصاف تۆمارکردنی گۆکردنی با همه این اوصاف [هی تر]
 • مملک تۆمارکردنی گۆکردنی مملک [Scientific/Medical terms]
 • سرکلاژ تۆمارکردنی گۆکردنی سرکلاژ [هی تر]
 • ساگو تۆمارکردنی گۆکردنی ساگو [خواردن و خواردنەوە]
 • ومبت تۆمارکردنی گۆکردنی ومبت [هی تر]
 • وامبت تۆمارکردنی گۆکردنی وامبت [هی تر]
 • اکمال تۆمارکردنی گۆکردنی اکمال [هی تر]
 • نظام سیورغال تۆمارکردنی گۆکردنی نظام سیورغال [هی تر]
 • هم‌سوجنسی تۆمارکردنی گۆکردنی هم‌سوجنسی [هی تر]
 • مستلب تۆمارکردنی گۆکردنی مستلب [هی تر]
 • به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست تۆمارکردنی گۆکردنی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست [Proverbs & Sayings]
 • اسدرش تۆمارکردنی گۆکردنی اسدرش [Scientific/Medical terms]