بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • велало تۆمارکردنی گۆکردنی велало
 • 1ин تۆمارکردنی گۆکردنی 1ин
 • 1у تۆمارکردنی گۆکردنی
 • 1аха تۆمارکردنی گۆکردنی 1аха
 • 1ам تۆمارکردنی گۆکردنی 1ам
 • х1иль تۆمارکردنی گۆکردنی х1иль
 • цӀе تۆمارکردنی گۆکردنی цӀе
 • очакъ تۆمارکردنی گۆکردنی очакъ
 • яь1на تۆمارکردنی گۆکردنی яь1на
 • wseyz تۆمارکردنی گۆکردنی wseyz [1477133494qw]
 • ял تۆمارکردنی گۆکردنی ял [човни і кораблі]
 • Na Shledanou تۆمارکردنی گۆکردنی Na Shledanou
 • ант تۆمارکردنی گۆکردنی ант
 • Шарам تۆمارکردنی گۆکردنی Шарам
 • Азат تۆمارکردنی گۆکردنی Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • остдалар تۆمارکردنی گۆکردنی остдалар
 • сагалмат تۆمارکردنی گۆکردنی сагалмат
 • сарап تۆمارکردنی گۆکردنی сарап
 • селасат تۆمارکردنی گۆکردنی селасат
 • сенаш долу تۆمارکردنی گۆکردنی сенаш долу
 • сендарг تۆمارکردنی گۆکردنی сендарг
 • стимурха تۆمارکردنی گۆکردنی стимурха
 • дейоьхь تۆمارکردنی گۆکردنی дейоьхь
 • сурсат تۆمارکردنی گۆکردنی сурсат
 • таьлланг تۆمارکردنی گۆکردنی таьлланг
 • талор تۆمارکردنی گۆکردنی талор
 • талор дан تۆمارکردنی گۆکردنی талор дан
 • тардан تۆمارکردنی گۆکردنی тардан
 • тарса تۆمارکردنی گۆکردنی тарса
 • тарх تۆمارکردنی گۆکردنی тарх
 • тахханалц تۆمارکردنی گۆکردنی тахханалц
 • текх تۆمارکردنی گۆکردنی текх
 • текхамдин تۆمارکردنی گۆکردنی текхамдин
 • дийнна терахьаш تۆمارکردنی گۆکردنی дийнна терахьаш
 • терзанан барам تۆمارکردنی گۆکردنی терзанан барам
 • терхи تۆمارکردنی گۆکردنی терхи
 • тешан تۆمارکردنی گۆکردنی тешан
 • тида تۆمارکردنی گۆکردنی тида
 • тидамза تۆمارکردنی گۆکردنی тидамза
 • дийнаташ тила تۆمارکردنی گۆکردنی дийнаташ тила
 • тиладала تۆمارکردنی گۆکردنی тиладала
 • ткъаршин де تۆمارکردنی گۆکردنی ткъаршин де
 • ткъайоьсна تۆمارکردنی گۆکردنی ткъайоьсна
 • ткъайоьналгIа تۆمارکردنی گۆکردنی ткъайоьналгIа
 • ткъес детта تۆمارکردنی گۆکردنی ткъес детта
 • тобалкх تۆمارکردنی گۆکردنی тобалкх
 • товбуц تۆمارکردنی گۆکردنی товбуц
 • товрат تۆمارکردنی گۆکردنی товрат
 • тoгІе تۆمارکردنی گۆکردنی тoгІе
 • тодакх تۆمارکردنی گۆکردنی тодакх

دەستەوشەکان

 • Мичахь ву хьо борз? تۆمارکردنی گۆکردنی Мичахь ву хьо борз? [هی تر]
 • ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога تۆمارکردنی گۆکردنی ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога [هی تر]
 • Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? تۆمارکردنی گۆکردنی Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? [هی تر]
 • Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? تۆمارکردنی گۆکردنی Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? [هی تر]
 • цхьаьннан шех тешам бахийта تۆمارکردنی گۆکردنی цхьаьннан шех тешам бахийта [هی تر]
 • карарчу хенахь мехала лору تۆمارکردنی گۆکردنی карарчу хенахь мехала лору [هی تر]
 • цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила تۆمارکردنی گۆکردنی цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила [هی تر]
 • цхьанна техь оьгIазло акха تۆمارکردنی گۆکردنی цхьанна техь оьгIазло акха [هی تر]
 • лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха تۆمارکردنی گۆکردنی лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха [هی تر]