بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

  • বাদামি تۆمارکردنی گۆکردنی বাদামি
  • সহ تۆمارکردنی گۆکردنی সহ
  • কর্মী تۆمارکردنی گۆکردنی কর্মী
  • চিন تۆمارکردنی گۆکردنی চিন
  • জার্মান تۆمارکردنی گۆکردنی জার্মান
  • চিনা تۆمارکردنی گۆکردنی চিনা
  • জার্মানি تۆمارکردنی گۆکردنی জার্মানি
  • বালক تۆمارکردنی گۆکردنی বালক
  • বালিকা تۆمارکردنی گۆکردنی বালিকা