بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • মাগুর تۆمارکردنی گۆکردنی মাগুর
 • ইলিশ تۆمارکردنی گۆکردنی ইলিশ
 • দুজন تۆمارکردنی گۆکردنی দুজন
 • আমেরিকান تۆمارکردنی گۆکردنی আমেরিকান
 • অন্যজন تۆمارکردنی گۆکردنی অন্যজন
 • এগুলো تۆمارکردنی گۆکردنی এগুলো
 • কম্পিউটার تۆمارکردنی گۆکردنی কম্পিউটার
 • কমপিউটার تۆمارکردنی گۆکردنی কমপিউটার
 • ডুব تۆمارکردنی گۆکردنی ডুব
 • প্রেম تۆمارکردنی گۆکردنی প্রেম
 • ক্ষিপ্ত تۆمارکردنی گۆکردنی ক্ষিপ্ত
 • শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস تۆمارکردنی گۆکردنی শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
 • আত্মিক تۆمارکردنی گۆکردنی আত্মিক
 • পুব تۆمارکردنی گۆکردنی পুব
 • বালু تۆمارکردنی گۆکردنی বালু
 • লুকনো تۆمارکردنی گۆکردنی লুকনো
 • gisont تۆمارکردنی گۆکردنی gisont
 • অসুখ تۆمارکردنی گۆکردنی অসুখ
 • তফাৎ تۆمارکردنی گۆکردنی তফাৎ
 • তফাত تۆمارکردنی گۆکردنی তফাত
 • নট تۆمارکردنی گۆکردنی নট
 • বহন করা تۆمارکردنی گۆکردنی বহন করা
 • গারি تۆمارکردنی گۆکردنی গারি
 • চালানো تۆمارکردنی گۆکردنی চালানো
 • টান تۆمارکردنی گۆکردنی টান
 • ফুঁ تۆمارکردنی گۆکردنی ফুঁ
 • পর্বত تۆمارکردنی گۆکردنی পর্বত
 • অন্যতম تۆمارکردنی گۆکردنی অন্যতম
 • ঘরোয়া تۆمارکردنی گۆکردنی ঘরোয়া
 • বাকরুদ্ধ تۆمارکردنی گۆکردنی বাকরুদ্ধ
 • দক্ষযজ্ঞ تۆمارکردنی گۆکردنی দক্ষযজ্ঞ
 • কিঞ্চিৎ تۆمارکردنی گۆکردنی কিঞ্চিৎ
 • অপ্রাসঙ্গিক تۆمارکردنی گۆکردنی অপ্রাসঙ্গিক
 • নির্জনতা تۆمارکردنی گۆکردنی নির্জনতা
 • লাস্যময়ী تۆمارکردنی گۆکردنی লাস্যময়ী
 • হাস্যময়ী تۆمارکردنی گۆکردنی হাস্যময়ী
 • যেমন কর্ম তেমন ফল تۆمارکردنی گۆکردنی যেমন কর্ম তেমন ফল
 • যথারীতি تۆمارکردنی گۆکردنی যথারীতি
 • নৈতিক تۆمارکردنی گۆکردنی নৈতিক
 • নৈকট্য تۆمارکردنی گۆکردنی নৈকট্য
 • নৈসর্গিক تۆمارکردنی گۆکردنی নৈসর্গিক
 • বাকবিতন্ডা تۆمارکردنی گۆکردنی বাকবিতন্ডা
 • অকর্মণ্য تۆمارکردنی گۆکردنی অকর্মণ্য
 • ভিনদেশী تۆمارکردنی گۆکردنی ভিনদেশী
 • সন্দেহাতীত تۆمارکردنی گۆکردنی সন্দেহাতীত
 • কতিপয় تۆمارکردنی گۆکردنی কতিপয়
 • রাত্রি যাপন تۆمارکردنی گۆکردنی রাত্রি যাপন
 • মল্লযুদ্ধ تۆمارکردنی گۆکردنی মল্লযুদ্ধ
 • রাগ রাগিনী تۆمارکردنی گۆکردنی রাগ রাগিনী
 • কালরাত্রি تۆمارکردنی گۆکردنی কালরাত্রি