چۆن گۆ دەکرێ بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن

لە: هی تر
بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن بێژە نەکراون لە:
  • بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن تۆمارکردنی گۆکردنی بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن [ug] دەزانن چۆن "بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن" بێژە بکەن؟

وشەی: ئاساسئىمىنمەردانئۇزدىلئەمما