زمان:

کلینگۆن

[tlh]

گەڕانەوە بۆ کلینگۆن

هاوپۆل: svenska substantiv

ڕاستاندنی svenska substantiv گۆکردنەکان

  • Hop گۆکردنی Hop
  • dun گۆکردنی dun
  • haj گۆکردنی haj