زمان:

سویدی

[Svenska]

گەڕانەوە بۆ سویدی

861 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • pluska تۆمارکردنی گۆکردنی pluska [slang]
 • tebjudning تۆمارکردنی گۆکردنی tebjudning [svenska substantiv]
 • herrelös تۆمارکردنی گۆکردنی herrelös [svenska adjektiv]
 • cirkushund تۆمارکردنی گۆکردنی cirkushund [Hund]
 • Krogdahl تۆمارکردنی گۆکردنی Krogdahl [Krogdahl, name]
 • fnissande تۆمارکردنی گۆکردنی fnissande [svenska substantiv, svenska adverb]
 • banktid تۆمارکردنی گۆکردنی banktid [svenska substantiv]
 • Nässjömordet تۆمارکردنی گۆکردنی Nässjömordet
 • Ränteinkomst تۆمارکردنی گۆکردنی Ränteinkomst
 • nervenergi تۆمارکردنی گۆکردنی nervenergi [svenska substantiv]
 • splitterskydd تۆمارکردنی گۆکردنی splitterskydd [svenska substantiv]
 • sådan som تۆمارکردنی گۆکردنی sådan som
 • täcknamn تۆمارکردنی گۆکردنی täcknamn [svenska substantiv]
 • skeendet تۆمارکردنی گۆکردنی skeendet
 • vidden تۆمارکردنی گۆکردنی vidden
 • sällsamt تۆمارکردنی گۆکردنی sällsamt
 • babblande تۆمارکردنی گۆکردنی babblande
 • snarpa تۆمارکردنی گۆکردنی snarpa [verb]
 • hålla snattran تۆمارکردنی گۆکردنی hålla snattran [svenska uttryck]
 • Anfang تۆمارکردنی گۆکردنی Anfang [noun]
 • fältmugg تۆمارکردنی گۆکردنی fältmugg [svenska substantiv]
 • antipatisk تۆمارکردنی گۆکردنی antipatisk [svenska adjektiv]
 • vattenblandad تۆمارکردنی گۆکردنی vattenblandad [svenska adjektiv]
 • bildvinkel تۆمارکردنی گۆکردنی bildvinkel [svenska substantiv]
 • spänningsmoment تۆمارکردنی گۆکردنی spänningsmoment [svenska substantiv]
 • jamb تۆمارکردنی گۆکردنی jamb [noun, architecture, support]
 • diktform تۆمارکردنی گۆکردنی diktform [svenska substantiv]
 • Skarsvåg تۆمارکردنی گۆکردنی Skarsvåg [by]
 • skuggteater تۆمارکردنی گۆکردنی skuggteater [svenska substantiv]
 • Ockhams rakkniv تۆمارکردنی گۆکردنی Ockhams rakkniv [filosofi]