زمان:

سیسیلی

[Sicilianu]

گەڕانەوە بۆ سیسیلی

1.054 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • garzu تۆمارکردنی گۆکردنی garzu
 • minna تۆمارکردنی گۆکردنی minna
 • rosula تۆمارکردنی گۆکردنی rosula
 • micciu تۆمارکردنی گۆکردنی micciu
 • 'mmastu تۆمارکردنی گۆکردنی 'mmastu
 • spularari تۆمارکردنی گۆکردنی spularari
 • opa تۆمارکردنی گۆکردنی opa [bolivianismo, sister]
 • lucipicuraru تۆمارکردنی گۆکردنی lucipicuraru
 • sivu تۆمارکردنی گۆکردنی sivu [mathematical terms, cembalo, harpsichord]
 • mungarusu تۆمارکردنی گۆکردنی mungarusu
 • casuliari تۆمارکردنی گۆکردنی casuliari
 • ossupizziddu تۆمارکردنی گۆکردنی ossupizziddu
 • buridda تۆمارکردنی گۆکردنی buridda
 • bagghiu تۆمارکردنی گۆکردنی bagghiu
 • jinia تۆمارکردنی گۆکردنی jinia
 • brogna تۆمارکردنی گۆکردنی brogna
 • lofiu تۆمارکردنی گۆکردنی lofiu
 • lollu تۆمارکردنی گۆکردنی lollu
 • schiticchiu تۆمارکردنی گۆکردنی schiticchiu
 • suttanu تۆمارکردنی گۆکردنی suttanu
 • ruccari تۆمارکردنی گۆکردنی ruccari
 • ruscianu تۆمارکردنی گۆکردنی ruscianu
 • sumeri تۆمارکردنی گۆکردنی sumeri
 • babbalacchiu تۆمارکردنی گۆکردنی babbalacchiu
 • urpi تۆمارکردنی گۆکردنی urpi
 • pullanchellu تۆمارکردنی گۆکردنی pullanchellu
 • giuittu تۆمارکردنی گۆکردنی giuittu
 • giuccu تۆمارکردنی گۆکردنی giuccu
 • suvraniari تۆمارکردنی گۆکردنی suvraniari
 • sucasimula تۆمارکردنی گۆکردنی sucasimula