زمان:

پۆڵەندی

[pl]

گەڕانەوە بۆ پۆڵەندی

هاوپۆل: (administrative district) county

ڕاستاندنی (administrative district) county گۆکردنەکان

  • pow. گۆکردنی pow.