زمان:

پاپیامەنتۆ

[Papiamentu]

گەڕانەوە بۆ پاپیامەنتۆ

1.080 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • Hopi bon تۆمارکردنی گۆکردنی Hopi bon
 • awor تۆمارکردنی گۆکردنی awor
 • pomp di gasolin تۆمارکردنی گۆکردنی pomp di gasolin
 • krioyo تۆمارکردنی گۆکردنی krioyo
 • kuminda تۆمارکردنی گۆکردنی kuminda
 • Kon ta bai? تۆمارکردنی گۆکردنی Kon ta bai?
 • danki تۆمارکردنی گۆکردنی danki [verb]
 • Kuant'or'tin? تۆمارکردنی گۆکردنی Kuant'or'tin?
 • tur cos تۆمارکردنی گۆکردنی tur cos
 • na تۆمارکردنی گۆکردنی na [definite article, Mother, mum, see <huraganowy>, see <narodzenie>, on, on top of, over, in the direction of, see <południowy>]
 • wordu تۆمارکردنی گۆکردنی wordu
 • Nada تۆمارکردنی گۆکردنی Nada [female names, first names]
 • placa تۆمارکردنی گۆکردنی placa
 • skirbiendo تۆمارکردنی گۆکردنی skirbiendo
 • pan تۆمارکردنی گۆکردنی pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • tawata تۆمارکردنی گۆکردنی tawata
 • ora تۆمارکردنی گۆکردنی ora [e lo paure dròlle demorava las oras a se regassar]
 • lo تۆمارکردنی گۆکردنی lo [exclamation, archaic, Scrabble words]
 • a تۆمارکردنی گۆکردنی a [particle, preposition in Latin, adjective, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, lletres de l'alfabet, alphabet, anèri a ela, vèrs, prepostion, definite article, artigo determinado, Alphabet - Dutch, hey red do we q a]
 • ku تۆمارکردنی گۆکردنی ku [towards, in the direction of, see <paletko>, iaido, nine]
 • kuri تۆمارکردنی گۆکردنی kuri
 • Pedro تۆمارکردنی گۆکردنی Pedro [name]
 • di mas lihé تۆمارکردنی گۆکردنی di mas lihé
 • mas lihé تۆمارکردنی گۆکردنی mas lihé
 • lihé تۆمارکردنی گۆکردنی lihé
 • nobo تۆمارکردنی گۆکردنی nobo
 • casnan تۆمارکردنی گۆکردنی casnan
 • muchanan تۆمارکردنی گۆکردنی muchanan
 • hende تۆمارکردنی گۆکردنی hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • hopi تۆمارکردنی گۆکردنی hopi [nyelv, language]