زمان:

پاپیامەنتۆ

[Papiamentu]

گەڕانەوە بۆ پاپیامەنتۆ

1.075 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • kunuku تۆمارکردنی گۆکردنی kunuku
 • dollar تۆمارکردنی گۆکردنی dollar [noun, currency, Oxford 3000]
 • dòler تۆمارکردنی گۆکردنی dòler
 • bònchi تۆمارکردنی گۆکردنی bònchi
 • dolor تۆمارکردنی گۆکردنی dolor [noun, Medicina, medical]
 • doló تۆمارکردنی گۆکردنی doló
 • bonchi تۆمارکردنی گۆکردنی bonchi
 • chikito تۆمارکردنی گۆکردنی chikito
 • chikí تۆمارکردنی گۆکردنی chikí
 • nèchi تۆمارکردنی گۆکردنی nèchi
 • skèr تۆمارکردنی گۆکردنی skèr
 • scheur تۆمارکردنی گۆکردنی scheur
 • nechi تۆمارکردنی گۆکردنی nechi
 • sker تۆمارکردنی گۆکردنی sker
 • kana تۆمارکردنی گۆکردنی kana [male first name, song, eat, Animal, kana]
 • cuchú تۆمارکردنی گۆکردنی cuchú
 • cas تۆمارکردنی گۆکردنی cas [verb, singulier et pluriel identiques, angry, word]
 • Palu تۆمارکردنی گۆکردنی Palu [Districts of cities, sobrino, Cities - Indonesia]
 • Kiko a pasa? تۆمارکردنی گۆکردنی Kiko a pasa?
 • pasa تۆمارکردنی گۆکردنی pasa
 • kiko تۆمارکردنی گۆکردنی kiko [first names]
 • Sea ketu! تۆمارکردنی گۆکردنی Sea ketu!
 • Dikon? تۆمارکردنی گۆکردنی Dikon?
 • Pakiko? تۆمارکردنی گۆکردنی Pakiko?
 • Trankilo تۆمارکردنی گۆکردنی Trankilo
 • Hopi bon تۆمارکردنی گۆکردنی Hopi bon
 • awor تۆمارکردنی گۆکردنی awor
 • pomp di gasolin تۆمارکردنی گۆکردنی pomp di gasolin
 • krioyo تۆمارکردنی گۆکردنی krioyo
 • kuminda تۆمارکردنی گۆکردنی kuminda