زمان:

پاپیامەنتۆ

[Papiamentu]

گەڕانەوە بۆ پاپیامەنتۆ

1.075 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • machu تۆمارکردنی گۆکردنی machu
 • cuanto تۆمارکردنی گۆکردنی cuanto [Alverbios]
 • Bay تۆمارکردنی گۆکردنی Bay [German names, Towns - France, Oxford 3000, sea]
 • unda تۆمارکردنی گۆکردنی unda [mare, female name]
 • dimi تۆمارکردنی گۆکردنی dimi
 • Esaki تۆمارکردنی گۆکردنی Esaki
 • pasashi تۆمارکردنی گۆکردنی pasashi
 • auto تۆمارکردنی گۆکردنی auto [noun]
 • Ken تۆمارکردنی گۆکردنی Ken [male names, Iloco song, Pamulinawen, know, iaido, sword, ken]
 • meneer تۆمارکردنی گۆکردنی meneer
 • nan تۆمارکردنی گۆکردنی nan [math, value, Nan]
 • boso تۆمارکردنی گۆکردنی boso [przysłówek, adverb, biec/iść/gnając ~, barefoot, stopa, stopy]
 • nos' تۆمارکردنی گۆکردنی nos'
 • bo تۆمارکردنی گۆکردنی bo [noun, first names, zemplínske nárečie, because, since, Scrabble words, Prešeren]
 • Abo تۆمارکردنی گۆکردنی Abo [blood, types, groups, Landsteiner, system, category, Dad, father]
 • ami تۆمارکردنی گۆکردنی ami
 • papiá تۆمارکردنی گۆکردنی papiá
 • dushi تۆمارکردنی گۆکردنی dushi
 • Bombini تۆمارکردنی گۆکردنی Bombini
 • señora تۆمارکردنی گۆکردنی señora [señora]
 • sekshon تۆمارکردنی گۆکردنی sekshon
 • kansami تۆمارکردنی گۆکردنی kansami
 • Drijvers تۆمارکردنی گۆکردنی Drijvers [apellido]
 • Lucha تۆمارکردنی گۆکردنی Lucha [olimpiadas, deportes, names]
 • Tahith Chong تۆمارکردنی گۆکردنی Tahith Chong [Curacao]
 • Papiamento (Aruba) تۆمارکردنی گۆکردنی Papiamento (Aruba)
 • Paramaribo تۆمارکردنی گۆکردنی Paramaribo [capital, Capital Cities, suriname, place, distritos de surinam, surinam, ciudades de surinam]
 • Saba تۆمارکردنی گۆکردنی Saba [Nederlandse Antillen, eiland, kız isimleri, finger, saba, nomi di persona, wine culture, wine, plantain, cooking banana]
 • Ulanda تۆمارکردنی گۆکردنی Ulanda
 • Hulanda تۆمارکردنی گۆکردنی Hulanda