زمان:

مالایی

[ms]

گەڕانەوە بۆ مالایی

هاوپۆل: Animal

ڕاستاندنی Animal گۆکردنەکان

 • burung گۆکردنی burung
 • helang گۆکردنی helang
 • ikan گۆکردنی ikan
 • gajah گۆکردنی gajah
 • ayam گۆکردنی ayam
 • semut گۆکردنی semut
 • rusa گۆکردنی rusa
 • penyu گۆکردنی penyu
 • katak گۆکردنی katak
 • singa گۆکردنی singa
 • kura-kura گۆکردنی kura-kura
 • ular گۆکردنی ular
 • buaya گۆکردنی buaya
 • hai گۆکردنی hai
 • zirafah گۆکردنی zirafah
 • lebah گۆکردنی lebah
 • anjing گۆکردنی anjing
 • kucing گۆکردنی kucing
 • monyet گۆکردنی monyet
 • harimau گۆکردنی harimau
 • arnab گۆکردنی arnab
 • kambing گۆکردنی kambing
 • kuku گۆکردنی kuku
 • kuda گۆکردنی kuda
 • siput گۆکردنی siput
 • keldai گۆکردنی keldai
 • lembu گۆکردنی lembu
 • madu گۆکردنی madu
 • camar گۆکردنی camar
 • nyamuk گۆکردنی nyamuk
 • cicak گۆکردنی cicak
 • API گۆکردنی API
 • rama-rama گۆکردنی rama-rama
 • rak گۆکردنی rak
 • nuri گۆکردنی nuri
 • enggang گۆکردنی enggang
 • sapi گۆکردنی sapi