زمان:

مالایی

[ms]

گەڕانەوە بۆ مالایی

هاوپۆل: adjective

ڕاستاندنی adjective گۆکردنەکان

  • kecil گۆکردنی kecil
  • gemuk گۆکردنی gemuk
  • besar گۆکردنی besar
  • segar گۆکردنی segar
  • cantik گۆکردنی cantik
  • sifat گۆکردنی sifat
  • pendek گۆکردنی pendek
  • babi گۆکردنی babi
  • tinggi گۆکردنی tinggi
  • comelnya گۆکردنی comelnya