زمان:

لوکسەمبورگی

[lb]

گەڕانەوە بۆ لوکسەمبورگی

هاوپۆل: fisrt name

ڕاستاندنی fisrt name گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟