زمان:

ئیتالیایی

[it]

گەڕانەوە بۆ ئیتالیایی

هاوپۆل: verbi infinito

ڕاستاندنی verbi infinito گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟