زمان:

ئیتالیایی

[it]

گەڕانەوە بۆ ئیتالیایی

هاوپۆل: sostantivo

ڕاستاندنی sostantivo گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟