زمان:

هاواییی

[haw]

گەڕانەوە بۆ هاواییی

هاوپۆل: conjunctions

ڕاستاندنی conjunctions گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟