زمان:

گوارانی

[gn]

گەڕانەوە بۆ گوارانی

هاوپۆل: noun plural

ڕاستاندنی noun plural گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟