زمان:

گوارانی

[gn]

گەڕانەوە بۆ گوارانی

هاوپۆل: frases útiles

ڕاستاندنی frases útiles گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟