زمان:

بیهاری

[bh]

گەڕانەوە بۆ بیهاری

هاوپۆل: noun singular

ڕاستاندنی noun singular گۆکردنەکان

وشەیەک لەم هاوپۆلەدا بوونی نییە.
دەتانەوێ وشەیەکی نوێ زیاد بکەن؟