زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • Tatar گۆکردنی Tatar
 • yunus گۆکردنی yunus
 • ilkbahar گۆکردنی ilkbahar
 • Avize گۆکردنی Avize
 • Girona گۆکردنی Girona
 • da گۆکردنی da
 • uçak گۆکردنی uçak
 • Platon گۆکردنی Platon
 • siyasal گۆکردنی siyasal
 • lira گۆکردنی lira
 • haram گۆکردنی haram
 • espresso گۆکردنی espresso
 • gözde گۆکردنی gözde
 • 2019 گۆکردنی 2019
 • Efes گۆکردنی Efes
 • 43 گۆکردنی 43
 • kuş گۆکردنی kuş
 • İyi şanslar گۆکردنی İyi şanslar
 • Menemen گۆکردنی Menemen
 • katana گۆکردنی katana
 • Tokyo گۆکردنی Tokyo
 • dragon گۆکردنی dragon
 • H2O گۆکردنی H2O
 • ant گۆکردنی ant
 • zehra گۆکردنی zehra
 • zafer گۆکردنی zafer
 • Mehmet Ali Ağca گۆکردنی Mehmet Ali Ağca
 • lavabo گۆکردنی lavabo
 • Lego گۆکردنی Lego
 • çikolatalı sufle گۆکردنی çikolatalı sufle
 • Selim گۆکردنی Selim
 • kâğıt گۆکردنی kâğıt
 • bordo گۆکردنی bordo
 • Tekirdağ گۆکردنی Tekirdağ
 • cemre گۆکردنی cemre
 • sokak گۆکردنی sokak
 • tarantula گۆکردنی tarantula
 • şafak گۆکردنی şafak
 • seni özledim گۆکردنی seni özledim
 • az گۆکردنی az
 • baca گۆکردنی baca
 • Cenk گۆکردنی Cenk
 • M گۆکردنی M
 • alem گۆکردنی alem
 • kemer گۆکردنی kemer
 • Ocak گۆکردنی Ocak
 • abi گۆکردنی abi
 • dar گۆکردنی dar
 • hat گۆکردنی hat
 • 1999 گۆکردنی 1999
 • cihat گۆکردنی cihat
 • pareo گۆکردنی pareo
 • it گۆکردنی it
 • 1500 گۆکردنی 1500
 • Asker گۆکردنی Asker
 • Aslı گۆکردنی Aslı
 • zarafet گۆکردنی zarafet
 • 70 گۆکردنی 70
 • bahar گۆکردنی bahar
 • sadece گۆکردنی sadece
 • Kira گۆکردنی Kira
 • Yemen گۆکردنی Yemen
 • parka گۆکردنی parka
 • Linux گۆکردنی Linux
 • Adnan گۆکردنی Adnan
 • açelya گۆکردنی açelya
 • İlayda گۆکردنی İlayda
 • bayram گۆکردنی bayram
 • oda گۆکردنی oda
 • kulak گۆکردنی kulak
 • Abdullah گۆکردنی Abdullah
 • Salzburg گۆکردنی Salzburg
 • çağlayan گۆکردنی çağlayan
 • pis گۆکردنی pis
 • Amir گۆکردنی Amir
 • Erol گۆکردنی Erol
 • Jaguar گۆکردنی Jaguar
 • 1984 گۆکردنی 1984
 • armağan گۆکردنی armağan
 • kapı گۆکردنی kapı
 • İdil Biret گۆکردنی İdil Biret
 • arkadaş گۆکردنی arkadaş
 • 19 گۆکردنی 19
 • çiğköfte گۆکردنی çiğköfte
 • table گۆکردنی table
 • yakamoz گۆکردنی yakamoz
 • savaş گۆکردنی savaş
 • tas گۆکردنی tas
 • Zagreb گۆکردنی Zagreb
 • restoran گۆکردنی restoran