زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • sana گۆکردنی sana
 • Asa گۆکردنی Asa
 • harem گۆکردنی harem
 • bag گۆکردنی bag
 • biz گۆکردنی biz
 • kış گۆکردنی kış
 • der گۆکردنی der
 • sonbahar گۆکردنی sonbahar
 • kötü گۆکردنی kötü
 • Ramazan گۆکردنی Ramazan
 • ateş گۆکردنی ateş
 • Uruguay گۆکردنی Uruguay
 • Özgür گۆکردنی Özgür
 • but گۆکردنی but
 • beni گۆکردنی beni
 • 18 گۆکردنی 18
 • Ince گۆکردنی Ince
 • ye گۆکردنی ye
 • siyah گۆکردنی siyah
 • Cemil گۆکردنی Cemil
 • hercai گۆکردنی hercai
 • ev گۆکردنی ev
 • Tuba Büyüküstün گۆکردنی Tuba Büyüküstün
 • meze گۆکردنی meze
 • polis گۆکردنی polis
 • LGBT گۆکردنی LGBT
 • Karadeniz گۆکردنی Karadeniz
 • kaş گۆکردنی kaş
 • Günaydın! گۆکردنی Günaydın!
 • Süleyman گۆکردنی Süleyman
 • Avize گۆکردنی Avize
 • fire گۆکردنی fire
 • Berkay گۆکردنی Berkay
 • Hacettepe گۆکردنی Hacettepe
 • plan گۆکردنی plan
 • timur گۆکردنی timur
 • Göztepe گۆکردنی Göztepe
 • Meryem گۆکردنی Meryem
 • Osman گۆکردنی Osman
 • karma گۆکردنی karma
 • Enes Kanter گۆکردنی Enes Kanter
 • otel گۆکردنی otel
 • Behçet گۆکردنی Behçet
 • ayak گۆکردنی ayak
 • limonata گۆکردنی limonata
 • sude گۆکردنی sude
 • serkan گۆکردنی serkan
 • sıcak گۆکردنی sıcak
 • karın گۆکردنی karın
 • Ozan گۆکردنی Ozan
 • diş گۆکردنی diş
 • kaya گۆکردنی kaya
 • Vietnam گۆکردنی Vietnam
 • Martin گۆکردنی Martin
 • öğrenci گۆکردنی öğrenci
 • ümit گۆکردنی ümit
 • melis گۆکردنی melis
 • okul گۆکردنی okul
 • diplomat گۆکردنی diplomat
 • kız گۆکردنی kız
 • on bir گۆکردنی on bir
 • göğüs گۆکردنی göğüs
 • Eyüp گۆکردنی Eyüp
 • sevda گۆکردنی sevda
 • Tatar گۆکردنی Tatar
 • hasta گۆکردنی hasta
 • mantı گۆکردنی mantı
 • beton گۆکردنی beton
 • çanta گۆکردنی çanta
 • dünya گۆکردنی dünya
 • tuvalet گۆکردنی tuvalet
 • lira گۆکردنی lira
 • selen گۆکردنی selen
 • Cüneyt گۆکردنی Cüneyt
 • Hoş bulduk گۆکردنی Hoş bulduk
 • az گۆکردنی az
 • yunus گۆکردنی yunus
 • H2O گۆکردنی H2O
 • da گۆکردنی da
 • dragon گۆکردنی dragon
 • gönül گۆکردنی gönül
 • katana گۆکردنی katana
 • 11 گۆکردنی 11
 • haram گۆکردنی haram
 • sıfır گۆکردنی sıfır
 • İyi şanslar گۆکردنی İyi şanslar
 • 43 گۆکردنی 43
 • 1999 گۆکردنی 1999
 • sabah گۆکردنی sabah
 • siyasal گۆکردنی siyasal