زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • uber گۆکردنی uber
 • ver گۆکردنی ver
 • kaka گۆکردنی kaka
 • Hacettepe گۆکردنی Hacettepe
 • limonata گۆکردنی limonata
 • panda گۆکردنی panda
 • bar گۆکردنی bar
 • Irak گۆکردنی Irak
 • Aysel گۆکردنی Aysel
 • al گۆکردنی al
 • göl گۆکردنی göl
 • Hakan Şükür گۆکردنی Hakan Şükür
 • gün گۆکردنی gün
 • 1921 گۆکردنی 1921
 • Tünaydın! گۆکردنی Tünaydın!
 • ile گۆکردنی ile
 • Sami گۆکردنی Sami
 • 80 گۆکردنی 80
 • park گۆکردنی park
 • umursamıyorum گۆکردنی umursamıyorum
 • raki گۆکردنی raki
 • burun گۆکردنی burun
 • N گۆکردنی N
 • Sudan گۆکردنی Sudan
 • ev گۆکردنی ev
 • Martin گۆکردنی Martin
 • rakım گۆکردنی rakım
 • aman گۆکردنی aman
 • polis گۆکردنی polis
 • özlem گۆکردنی özlem
 • Hasan گۆکردنی Hasan
 • mal گۆکردنی mal
 • pus گۆکردنی pus
 • bulut گۆکردنی bulut
 • Roma گۆکردنی Roma
 • bile گۆکردنی bile
 • tanga گۆکردنی tanga
 • turuncu گۆکردنی turuncu
 • ağır گۆکردنی ağır
 • nine گۆکردنی nine
 • bismillah گۆکردنی bismillah
 • eren گۆکردنی eren
 • Abdullah Gül گۆکردنی Abdullah Gül
 • Cem Özdemir گۆکردنی Cem Özdemir
 • beyin گۆکردنی beyin
 • Selim گۆکردنی Selim
 • fare گۆکردنی fare
 • @ گۆکردنی @
 • amin گۆکردنی amin
 • Danke گۆکردنی Danke
 • Larissa گۆکردنی Larissa
 • sudoku گۆکردنی sudoku
 • Elif گۆکردنی Elif
 • kat گۆکردنی kat
 • Fatih Terim گۆکردنی Fatih Terim
 • side گۆکردنی side
 • divan گۆکردنی divan
 • mango گۆکردنی mango
 • Kasım گۆکردنی Kasım
 • pi گۆکردنی pi
 • Vietnam گۆکردنی Vietnam
 • kas گۆکردنی kas
 • 50 گۆکردنی 50
 • musa گۆکردنی musa
 • aga گۆکردنی aga
 • yo گۆکردنی yo
 • emir گۆکردنی emir
 • sonbahar گۆکردنی sonbahar
 • yüz گۆکردنی yüz
 • ağabey گۆکردنی ağabey
 • sap گۆکردنی sap
 • on iki گۆکردنی on iki
 • bit گۆکردنی bit
 • filiz گۆکردنی filiz
 • Kim گۆکردنی Kim
 • 1000 گۆکردنی 1000
 • Deniz Yücel گۆکردنی Deniz Yücel
 • Tuba Büyüküstün گۆکردنی Tuba Büyüküstün
 • Tibet گۆکردنی Tibet
 • öğretmen گۆکردنی öğretmen
 • selen گۆکردنی selen
 • der گۆکردنی der
 • Aziz گۆکردنی Aziz
 • oyuncu گۆکردنی oyuncu
 • sabah گۆکردنی sabah
 • seni çok seviyorum گۆکردنی seni çok seviyorum
 • Üzgünüm! گۆکردنی Üzgünüm!
 • sevda گۆکردنی sevda
 • kış گۆکردنی kış
 • meze گۆکردنی meze