زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • taksi گۆکردنی taksi
 • boxer گۆکردنی boxer
 • gün گۆکردنی gün
 • 50 گۆکردنی 50
 • Mevlüt Çavuşoğlu گۆکردنی Mevlüt Çavuşoğlu
 • N گۆکردنی N
 • kahverengi گۆکردنی kahverengi
 • fare گۆکردنی fare
 • divan گۆکردنی divan
 • 8 گۆکردنی 8
 • Hokkaido گۆکردنی Hokkaido
 • Erhan گۆکردنی Erhan
 • bismillah گۆکردنی bismillah
 • Artemis گۆکردنی Artemis
 • raki گۆکردنی raki
 • Muharrem İnce گۆکردنی Muharrem İnce
 • sucuk گۆکردنی sucuk
 • sap گۆکردنی sap
 • aman گۆکردنی aman
 • Cem Özdemir گۆکردنی Cem Özdemir
 • Larissa گۆکردنی Larissa
 • panda گۆکردنی panda
 • bulut گۆکردنی bulut
 • büyük گۆکردنی büyük
 • burun گۆکردنی burun
 • sudoku گۆکردنی sudoku
 • özlem گۆکردنی özlem
 • hal گۆکردنی hal
 • Irak گۆکردنی Irak
 • ağır گۆکردنی ağır
 • Fatih Terim گۆکردنی Fatih Terim
 • eren گۆکردنی eren
 • Sudan گۆکردنی Sudan
 • aga گۆکردنی aga
 • bile گۆکردنی bile
 • Deniz Yücel گۆکردنی Deniz Yücel
 • pi گۆکردنی pi
 • Elif گۆکردنی Elif
 • normal گۆکردنی normal
 • NASA گۆکردنی NASA
 • umursamıyorum گۆکردنی umursamıyorum
 • side گۆکردنی side
 • alt گۆکردنی alt
 • mal گۆکردنی mal
 • kat گۆکردنی kat
 • emir گۆکردنی emir
 • Tibet گۆکردنی Tibet
 • 55 گۆکردنی 55
 • Hi گۆکردنی Hi
 • mango گۆکردنی mango
 • turuncu گۆکردنی turuncu
 • kader گۆکردنی kader
 • kaç yaşındasın گۆکردنی kaç yaşındasın
 • 1901 گۆکردنی 1901
 • ok گۆکردنی ok
 • Kasım گۆکردنی Kasım
 • popo گۆکردنی popo
 • beyin گۆکردنی beyin
 • durum گۆکردنی durum
 • Danke گۆکردنی Danke
 • bit گۆکردنی bit
 • öğretmen گۆکردنی öğretmen
 • Haber گۆکردنی Haber
 • göl گۆکردنی göl
 • kupa گۆکردنی kupa
 • ağabey گۆکردنی ağabey
 • gato گۆکردنی gato
 • Kim گۆکردنی Kim
 • @ گۆکردنی @
 • Aziz گۆکردنی Aziz
 • is گۆکردنی is
 • pus گۆکردنی pus
 • Üsküdar گۆکردنی Üsküdar
 • tanga گۆکردنی tanga
 • filiz گۆکردنی filiz
 • yumurta گۆکردنی yumurta
 • amin گۆکردنی amin
 • 1000 گۆکردنی 1000
 • tiramisu گۆکردنی tiramisu
 • gazete گۆکردنی gazete
 • ağabeyim گۆکردنی ağabeyim
 • kayak گۆکردنی kayak
 • Mama گۆکردنی Mama
 • Hülya گۆکردنی Hülya
 • Melih گۆکردنی Melih
 • değil mi گۆکردنی değil mi
 • yüz گۆکردنی yüz
 • on iki گۆکردنی on iki
 • kalp گۆکردنی kalp
 • Asa گۆکردنی Asa